پیاده روی اربعین حسینی یکی از جلوه های شکوه و عظمت اسلام و تشیع در تاریخ معاصر است، همان شکوهی که سال ها قبل، رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل، پرچمش را برافراشتند و راه کربلا را هموار کردند.

مستند «اربعین به روایت سید شهیدان اهل قلم» داستان این راه پرافتخار است، راهی که از جبهه ها شروع شد و امروز در اعلام همبستگی میان ملت های مسلمان در راهپیمایی عظیم اربعین تجلی یافته است.

در این مستند شاهد تصاویری از دوران دفاع مقدس و پیاده روی اربعین حسینی در سال های اخیر هستیم که با نریشن های گرم و شنیدنی شهید آوینی همراه هستند.