سلسله مباحث استاد حسن رحیم پور ازغدی است که به مناسبت های مختلف در جمع های گوناگون ایراد شده و به صورت هفتگی از شبکه افق پخش می شود.

جمعه این هفته ۲۰ مهرماه نیز سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع «بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا» روی آنتن می رود.

این سخنرانی با عنوان «هویت همه هویت ها» پیرامون توطئه های تکرار شونده در اسناد لانه جاسوسی، آبان ماه سال گذشته در دانشگاه صنعتی شریف ایراد شده است.

آخرین فیلمها