گوش به فرمان رهبر ایران هستیمروایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلابروشنفکران باید نزد آیت‌الله خامنه‌ای شاگردی کنندآموزش های جنسی، تجاوز و بارداری دختران کم سن و سال را افزایش داده است